Pozitif Disiplin Ebeveynlik eğitimi atölyeleri “Uluslararası Pozitif Disiplin Birliği” kurucuları Dr. Jane Nelsen ve aile terapisti Lynn Lott’un 80’li yılların sonunda geliştirdiği bir eğitim programıdır. Bu model uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında, altmıştan fazla ülkede, her kültüre uygulanabilir şekilde kullanılmaktdır.

Bu ülkelerden bazıları

İngiltere, Kolombiya, İran, Çin, Almanya, Kenya, Mısır, İrlanda, Latin Amerika, Brezilya, İspanya, Polonya, İzlanda …

Pozitif disiplin Psikolog Dr. Alfred Adler ve öğrencisi Dr. Rudolf Dreikurs’un 1930’larda geliştirdiği öğretilerine dayanır.

Geleneksel disiplin anlayışı, çocukların davranışlarını kontrol altında tutmak için cezayı ve ödülü kullanan, Freud ve Skinner’in öğretilerine dayanmaktadır.

Fakat Adlerci yaklaşım cezayı kullanmamakla birlikte her şeye izin verilen bir anlayışa sahip değildir. Pozitif disiplinde anahtar kelime “teşvik”tir.

Çocuğun sadece ödüle bağlı olarak bir şeyi yapmak istemesi yada cezadan çekinerek bir davranıştan vazgeçmesi,  ihtiyacı olan sosyal ve yaşamsal becerileri ona kazandırmaz. Zorlandığı, hata yaptığı ve yeni beceriler kazanması gerektiği zamanlarda, ödül ve cezadan ziyade, doğru bir modele ve o modelin teşvik edici yaklaşımlarıyla “desteklendiğini” hissetmeye ihtiyacı vardır.

Ancak ebeveynlik yaparken hayat oldukça hızlı ve zorlayıcı ilerlerken, bu desteği sağlamak giderek zorlaşmakta, anlık tepkiler uzun vadeli planlarımızın ve iyi niyetlerimizin önüne geçmekte.

Pozitif disiplin yöntemleri, ceza içermeyen tekniklerle çocuğunuzun desteklendiğini  ve gücü paylaştığını hissederek, değerli sosyal ve yaşamsal becerileri kazanmasını sağlar.  Bu teknikler;

Karşılıklı saygıyı

Sevgi mesajının net olarak iletmeyi

Ayı anda hem katı hem sevecen davranmayı

Hataları “öğrenme” için fırsat olarak görmeyi

Çocuğun dünyasına girmek – yaramazlık yapan çocuğun yanlış inanışlarını görebilmeyi

Dayatılan sonuçlar yerine kendi seçimlerine ait sonuçları keşfetmesine izin vermeyi

Aile toplantıtlarıyla iletişim ve sorun çözme becerilerini geliştirmeyi kapsar.