Araştırmalar çocukların,  doğumdan itibaren etrafındakilerle bağ kuran sistemlere sahip olduğunu ortaya koyuyor.  İçinde yaşadıkları toplumla, aileyle ve okulla arasında bağ olduğunu hisseden çocuklar daha az davranış sorunu yaşıyor. Tıpkı yetişkinler gibi.

Sorunlu davranışlar bireyin aidiyet, (bağlılık) veya önem (katkı sağlama) duygusunu hissetmemesinden kaynaklanır. Bu iki temel ihtiyaç karşılanmazsa, çocuk yada yetişkin, hoş olmayan şekillerde olsa bile, aidiyet ve önemli hissetmenin yollarını arar.

“Yanlış hedefler” listesi pozitif disiplinin çığır açan araçlarından biridir. Rudolf Dreikurs 4 yanlış hedef tanımlamıştır. (aidiyet ve önem hissi sağlamanın olumsuz yolları); Bu 4 hedef dikkat çekme, güç mücadeleleri, intikam alma ve yetersizlik.

Pozitif Disiplinle çocuklarda (ve hatta yetişkinlerde) bu yanlış inanışları nasıl fark edeceğinizi ve olumsuz davranışlar karşısında nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğreneceksiniz.

Çocuktaki yanlış inancı değiştirirsek, davranışı da değiştirebiliriz!

Ebeveynler arasında giderek artan “birbirini cebinden çıkarma” baskısı, anne babaları kolaylıkla gergin ve yetersiz hissettirebilmekte. Pozitif disiplin sizlere çözümler sunup, ebeveynlik yolculuğunuzda ilerlemenize yardımcı olacak.