“Disiplin” ve ‘Pozitif’ kelimelerinin tanımları

Disiplinin tanımı hem bireylere hem de kültürlere göre değişiklik göstermekte. Kelimeyi kökeniyle tekrar tanımlamak daha doğru olacaktır.

DİSİPLİN: Latincede ‘Disciplina’ ‘öğretmek’, yol gösterme eylemidir. ‘discipulus’ eğitmenin yol göstericiliğiyle öğrenen ‘öğrenci’  demektir. Disiplinin işi öğretmektir, cezalandırma ya da otoriteye boyun eğmek değildir

POZİTİF: “Odaklandığın şeyi büyütürsün” Güçlü yanlarına odaklanan bireyler gelişir. Bu bakış açısı açık bir zihinle, zorlukları ve hataları birer öğrenme fırsatı olarak görmeyi sağlar.

Pozitif disiplin, çocuklarda ve gençlerde sorumluluk, öz disiplin, işbirliği ve sorun çözme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı bir sistemdir.

Disiplin genellikle ceza ile ilişkilendirilir fakat pozitif disiplinde aşağılama, cezalandırma ya da baskı kurma yoktur. Ebeveynler, öğretmenler ya da bakım verenler, çocuklarla kurdukları ilişkide, tatlı – sert denilebilecek, hoşgörülü ama gerektiğinde kararlı davranmalarını sağlayan bir yaklaşım kazanırlar.

            Ödülsüz ve cezasız tekniklerle, çocukların hem beyin gelişimini hem de psikolojik sağlamlıklarını destekleyerek, değerli sosyal ve yaşamsal beceriler edinmelerini sağlarsınız.

Teknikler genel olarak şunları içerir,

Karşılıklı saygı ve değer verme,

Hataları öğrenme fırsatları olarak görme ,

Çocuğun dünyasına dahil olma,

Davranışın altında yatan asıl sebebi bulma,

Kararlarının sonuçlarını dayatmaktansa keşfetmesini sağlama ,

Sorun çözme yetenekleri için aile toplantıları düzenleme.